เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


เจตนารมณ์

โรงเรียนเพลินพัฒนามีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณค่า มีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์  และมีความมุ่งมั่นจะสร้างสังคมที่เข้มแข็งที่ดีงาม

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่มุ่งหวังจะสร้างระบบการศึกษาที่ดี  มีเจตนารมณ์ที่จะยืนอยู่บนความกลมกลืนระหว่างระบบที่เกื้อกูลโดยหลักคุณธรรมกับการเป็นองค์กรธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรสูงสุด 

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6