เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


วิถีเพลิน

โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้มองเห็นความสำคัญในการเป็นชุมชน จึงได้วางการจัดพื้นที่อาคาร พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร  ริมสนาม ริมทางเดิน  ให้มีที่ว่าง และ ลานต่างๆ  เพื่อจัดสรรเป็นพื้นที่ให้ให้ชาวเพลินพัฒนา ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  และด้วยการส่งเสริมให้ทุกคนมีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเพลินพัฒนาได้รับฟังแนวคิดด้านต่างๆ อยู่เสมอ  และเมื่อผู้คนได้มีมุมมองร่วมกัน  ก็ทำให้ที่ผู้ที่เดินเข้ามาทุกคนสัมผัสได้ถึงความมี "ชีวิตชีวา"

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6