เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


การออกภาคสนาม
การออกภาคสนาม  

การออกภาคสนาม :
 เชื่อมโลกของการเรียนรู้ เข้าสู่โลกของความเป็นจริง
กระบวนการทางปัญญา* ที่สร้างให้เกิดขึ้นได้ในการเรียนรู้จากภาคสนาม
  • ฝึกสังเกต
  • ฝึกบันทึก
  • ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม
  • ฝึกการฟัง
  • ฝึกปุจฉา-วิสัชนา
  • ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำถาม
  • ฝึกการค้นหาคำตอบ
  • เชื่อมโยงบูรณาการ
  • การวิจัยฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ
ศ.นพ.ประเวศ วะส

การออกภาคสนาม
เป็นการสร้างประสบการณ์  ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นและได้สัมผัสเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียน

งานภาคสนาม คือ การผจญภัยที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถที่สั่งสมมา เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง และพัฒนาสู่การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6